JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Visitors

Last Week: 151
This Month: 547
Total: 6111 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο Ραδιοερασιτεχνικός σταθμός χρησιμοποιείται:

 1. Από τον κάτοχο του αδειούχο ραδιοερασιτέχνη, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του και για τη φύλαξη των συσκευών.
 2. Από κάθε άλλο αδειούχο ραδιοερασιτέχνη ( Έλληνα ή αλλοδαπό ) κάτω από την άμεση επίβλεψη του κατόχου του ραδιοσταθμού.

Ο Ραδιοερασιτέχνης ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας (LogBook) του σταθμού βάσης ( Ηλεκτρονικό η σε έντυπη μορφή ) στο οποίο αναγράφονται:
 1. Η Ημερομηνία, η Ώρα (σε UTC) και ο χρόνος διάρκειας κάθε ανταπόκρισης.
 2. Το διακριτικό κλήσεως του σταθμού με τον οποίο έγινε η ανταπόκριση.
 3. Η χρησιμοποιηθείσα ισχύς του πομπού.
 4. Η συχνότητα λειτουργίας
 5. Ο τύπος εκπομπής.
 6. Ο τόπος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο σταθμός με τον οποίο γίνεται η ανταπόκριση.
 7. Στοιχεία ποιότητας της πραγματοποιηθείσας ανταπόκρισης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κλίση του κατόχου του σταθμού.
Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αντίγραφο του ημερολογίου του ( ολόκληρο ή απόσπασμα ) καθώς και κάθε τεχνική πληροφορία για την σύνθεση του σταθμού του, στις αρμόδιες αρχές εάν και εφόσον του ζητηθεί.
Εάν ο σταθμός χρησιμοποιείται από άλλο πρόσωπο, αυτό καταχωρείται απαραίτητα αυθημερόν στο ημερολόγιο του σταθμού για όλες τις εκπομπές που έγιναν από το πρόσωπο αυτό.


 
 
Οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί εκπέμπουν κατά την έναρξη και λήξη της εκπομπής τους το διακριτικό σήμα κλήσης τους. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους, εκπέμπουν κατά χρονικά διαστήματα ΟΧΙ μεγαλύτερα των δέκα (10) πρώτων λεπτών, το διακριτικό σήμα κλήσης τους.

Ο σταθμός, η άδεια λειτουργίας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού και το ημερολόγιο του σταθμού υπόκεινται σε έλεγχο.


Απαγορεύεται η κατά την ανταπόκριση χρήση ψευδών διακριτικών κλήσεως και η μετάδοση πάσης φύσεως ( ψευδών η ανεξακρίβωτων ) ειδήσεων. Απαγορεύεται επίσης η μετάδοση εκφράσεων ή μηνυμάτων που αντίκειται στην δημόσια τάξη και προσβάλλουν την ευπρέπεια, το φύλο, τη φυλή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Απαγορεύεται η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών πομπών εκτός των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπεται για τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εκτάκτων αναγκών του άρθρου 17 το οποίο αναφέρει τα εξής:
 
 • Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης ( θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ ) οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
 • Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι σε κατάλογο ραδιοερασιτεχνικών σταθμών συστήματος ΠΣΕΑ χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κλπ, στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

Όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να ενταχθούν στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά από έγκριση της αίτησής τους, είτε σαν Ειδικευμένοι Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες είτε μέσω των ενταγμένων στα μητρώα Συλλόγων Ραδιοερασιτεχνών. Οι παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται σύμφωνα με το αρθ. 14 του ν. 3013/2002 ( ΦΕΚ 102 Α/1-5-2002 ) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας.
 
 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (QSO)
Το “QSO” στην ραδιοερασιτεχνική διάλεκτο σημαίνει η συνομιλία που κάνουμε με τον ασύρματο μας με κάποιον άλλο σταθμό.
 
Στις επικοινωνίες τους οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν κατά κόρο τον λεγόμενο Κώδικα “Q”. Ο Κώδικας “Q” έγινε για να υπερπηδήσει τα εμπόδια της γλώσσας μεταξύ των διεθνών επικοινωνιών και για να συντομεύσει μια συνομιλία, αφού είναι διαπιστωμένο ότι πολλά πράγματα που λέγονται στον ασύρματο, είναι τυποποιημένα. Αποτελείται από πολλές συντμήσεις που όλες αρχίζουν με το γράμμα “Q” και έχουν τρία γράμματα, αλλά χρησιμοποιούνται λίγες. Π.χ. για να ζητήσουμε το όνομα κάποιου σταθμού μπορούμε απλά να πούμε QRA?
 
 Για την πραγματοποίηση εκπομπής μέσω ενός επαναλήπτη πρέπει 
 • πριν την εκπομπή μας, να ακροαστούμε τον επαναλήπτη. Εάν υπάρχει ήδη κύκλωμα επικοινωνίας ζητάμε «διακοπή» -break.
 • ο χρόνος εκπομπής μας να περιοριστεί στο ελάχιστο
 • να αφήνουμε πάντα χρόνο να χρησιμοποιήσουν και άλλοι τον αναμεταδότη
 • να δίνουμε άμεση προτεραιότητα σε φορητούς σταθμούς

Οι FM επαναλήπτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τοπική επικοινωνία από σταθερούς σταθμούς βάσης. Αντιθέτως από αυτούς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προορισμένες συχνότητες για simplex επικοινωνία. 
 
 

Ένα εγχειρίδιο τρόπου συμπεριφοράς βρίσκεται εδώ, από τους John Devoldere ON4UN και Mark Demeuleneere ON4WW 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2009 10:02
 

Login Ο.Ε.Α.DX propagation

VHF Aurora : Status
144 MHz Es in EU : Status
Today's MUF & Es : Status

Callsign finder

QRZ callsign lookup:  

Provided by qrz.com

OEA twitter

Google+

 
 
Copyright © 2024 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Design by webpoint.gr