JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Visitors

Last Week: 47
This Month: 136
Total: 8196 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ
Κυριακή, 25 Ιανουάριος 2009 19:19
Ο σχεδιασμός χωρίζεται σε τρεις περιόδους:
 1. Περίοδος ηρεμίας πριν τον σεισμό.
 2. Σεισμική περίοδος.
 3. Μετασεισμική περίοδος.

 


1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ

Αφορά στην περίοδο ηρεμίας πριν την εκδήλωση καταστροφικού σεισμού. Κατά την περίοδο αυτή πρέπει να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των συνεπειών του.

Θα πρέπει να εγκατασταθούν κεραίες στα κτήρια των Νομαρχιών ανά την επικράτεια, στον Θάλαμο Επιχειρήσεων (Θ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Οι κεραίες να είναι οι εξής:

 1. Συντροφοδοτούμενα δίπολα βραχέων κυμάτων με Balloon (μετασχηματιστή προσαρμογής RF 1:1) για τις ζώνες συχνοτήτων, 3.500khz - 3.800khz (80m) & 7.000khz - 7.100khz (40m), ή multiband κεραία τύπου fritzel.
 2. Κεραία κάθετη, διπλής ζώνης VHF-UHF με υψηλή απολαβή, κυκλικής ακτινοβολίας για τις ζώνες συχνοτήτων 144-146 MHz για τα VHF & 430-440 MHz για τα UHF.
 Και τα δύο συστήματα κεραιών θα είναι συνδεδεμένα με γραμμή μεταφοράς 50Ω τύπου RG-213 μέχρι του προβλεπομένου σημείου εγκατάστασης των πομποδεκτών στο Θάλαμο Επιχειρήσεων και απόληξη σε βύσμα τύπου PL.

 

 

 

2. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(μετά την εκδήλωση του σεισμού), χωρίζεται σε 3 στάδια:

 1. Πρώτο στάδιο είναι από την εκδήλωση του σεισμού, μέχρι την συγκρότηση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (Σ.Ν.Ο.) & κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
 2. Δεύτερο στάδιο είναι από την συγκρότηση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση ενσύρματων τηλεπικοινωνιών.
 3. Τρίτο στάδιο είναι από την πλήρη αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών, έως την λήξη της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης.

 


ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την έναρξη της ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι η εκδήλωση σεισμικής δραστηριότητας.

Μόλις γίνει γνωστός ο σεισμός πρέπει να ενημερωθεί η Ομάδα Ετάκτων Αναγκών (Ο.Ε.Α) της Ε.Ε.Ρ,  για την εκδήλωση του σεισμού και το επίκεντρο του, ώστε να ενεργοποιήσει το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο (Τ.Κ.) και να αποκαταστήσει το ταχύτερο δυνατό, την ροή των πληροφοριών με την πληγείσα περιοχή.


Το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο:

 1. Κάνει ακρόαση στον επαναλήπτη με την μεγαλύτερη εμβέλεια, π.χ. R7 και ταυτόχρονα στις συχνότητες έκτακτης ανάγκης των 2, 40 & 80m
 2. Ενημερώνει τα μέλη των Ο.Ε.Α. & τους ζητά να ευρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη οδηγιών.
 3. Θέτει σε κατάσταση ανάγκης το καταλληλότερο επαναλήπτη και τις σχετικές συχνότητες.
 4. Καλεί σταθμούς εκτός της περιοχής του & ταυτόχρονα παρακολουθεί τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πηγή (Αστεροσκοπείο Ε.Μ.Υ. κλπ.) από την οποία μπορούν να βγουν συμπεράσματα για την ένταση & επίκεντρο της καταστροφής.
 5. Αφού εντοπίσει την πληγείσα περιοχή, αναζητεί τον πλησιέστερα σ' αυτήν συνάδελφο, μέσω του οποίου συγκεντρώνει πληροφορίες για την έκταση των ζημιών και τις μεταβιβάζει στις Αρχές (Γ.Γ.Π.Π.). Παράλληλα ενημερώνει τις Αρχές για την ύπαρξη του πιο πάνω ραδιοδικτύου.
 
Εάν ο σεισμός έχει σαν συνέπεια:
 • Να τρίζουν τζάμια.
 • Δονήσεις σαν να περνάει βαρύ φορτηγό.
 • Κρεμασμένα αντικείμενα να βρίσκονται σε κίνηση.
 • Χωρίς μεγαλύτερες τοπικές καταστροφές,
πιθανά βρίσκεστε πιο μακριά απ' το επίκεντρο ή ο σεισμός ήταν μικρής σχετικά έντασης.

ΤΟΤΕ:

 1. Οι αδειούχοι ερασιτέχνες ασυρματιστές, που μπορούν να παραμείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, ενεργοποιούν παράλληλα με το τοπικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και δίκτυο βραχέων κυμάτων στις συχνότητες έκτακτης ανάγκης των 80 ή 40m, για επικοινωνία με το Τ.Κ. της Επιτροπής Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών της Ε.Ε.Ρ., που εδρεύει στην Αθήνα.
 2. Εάν επιβεβαιώσουν ότι στην ΕΠΙΚΕΝΤΡΙΚΗ περιοχή υπάρχουν ή όχι καταστροφές, διαβιβάζουν το ταχύτερο τις πληροφορίες στην Ε.Κ.Ε.Αν.

Οι σταθμοί βάσεως γύρω από την επικεντρική περιοχή, διαδραματίζουν και αυτοί σημαντικό ρόλο, σαν ενδιάμεσοι μεταξύ των τοπικών σταθμών (χαμηλής ισχύος φορητών) και του Τ.Κ. της Ε.Κ.Ε.Αν.

 


Εάν κατά την διάρκεια του σεισμού, παρατηρηθούν μερικά ή στο σύνολό τους από τα πιο κάτω φαινόμενα όπως:
 • Σοβάδες να ρηγματώνονται και να πέφτουν.
 • Βιβλία να πέφτουν από τα ράφια.
 • Κάδρα να πέφτουν απ' τους τοίχους.
 • Τζάμια να σπάνε.
 • Έπιπλα να μετακινούνται ή & να αναποδογυρίζουν.
 • Αστάθεια στο βάδισμα.

Σημαίνει ότι βρίσκεστε στην ΕΠΙΚΕΝΤΡΙΚΗ περιοχή του σεισμού ή πολύ κοντά σ' αυτήν.

ΤΟΤΕ:

 1. Οι αδειούχοι ερασιτέχνες ασυρματιστές, αφού φροντίσουν αρχικά για την προσωπική τους ασφάλεια και των συγγενών τους, (βάσει των παγίων οδηγιών του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), μεταβαίνουν με τον αναγκαίο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, στο κέντρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημαρχείο, Κοινοτικό Γραφείο). Εάν στην πόλη τους εδρεύει η ΝΟΜΑΡXΙΑ, μεταβαίνουν εκεί και αναμένουν τον επικεφαλής αρμόδιο.
 2. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στον τοπικό αναμεταδότη με την μεγαλύτερη εμβέλεια (στα Ιωάννινα ο R7), ή εάν δεν υφίσταται, στην συχνότητα κλήσης εκτάκτου ανάγκης, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα συχνοτήτων, με προτεραιότητα τους ΟΤΑ, ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ, Νοσοκομείο, γύρω περιοχές και συλλέγουν πληροφορίες για τις επιπτώσεις (καταστροφές, τραυματισμούς κ.λ.π.) στην ευρύτερη περιοχή, που διαβιβάζουν στην Ε.Κ.Ε.ΑΝ. για τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Αθήνα. (Γ.Γ.Π.Π., Υπουργεία, Ο.Α.Σ.Π., Ε.Μ.Α.Κ., Ε.Κ.Α.Β., Ε.Ε.Σ., κλπ.).

 

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Η' ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ, ΜΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΑΡΚΕΙΣ.

Τότε
 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Τα ήδη συγκροτημένα δίκτυα του πρώτου σταδίου παραμένουν ενεργοποιημένα και με την φροντίδα της Ε.Κ.Ε.Αν. επανδρώνονται το συντομότερο δυνατόν με μέλη των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης (Ο.Ε.Α.) από περιοχές εκτός πληγείσης.

 1. Με ευθύνη της Ε.Κ.Ε.ΑΝ. αποκαθίσταται μόνιμη ασύρματη επικοινωνία μεταξύ Τ.Κ. και  Γ.Γ.Π.Π. ή εγκαθίσταται το Τ.Κ. στον Θ.Ε. Παράλληλα καθορίζει βάρδιες χειριστών.
 2. Ο Τοπικός Συντονιστής (Τ.Σ) της ΟΕΑ, 
  1. Εγκαθιστά Τοπικό Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο (ΤΠΚ) μέσα ή κοντά στο χώρο όπου εδρεύει το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ) και καθορίζει βάρδιες χειριστών.
  2. Παραμένει συνεχώς πλησίον του συντονιστή των Δημ. Υπηρεσιών ή αποκαθιστά μόνιμη τηλεπικοινωνιακή επαφή μαζί του, χωρίς να παρακωλύει το έργο του.
  3. Του προτείνει τα είδη της τηλεπικοινωνιακής βοήθειας που μπορεί να του προσφέρει (ανάλογα με το διατιθέμενο προσωπικό και υλικά των Ο.Ε.Α.), δηλαδή 
   • Αξιόπιστη μεταβίβαση μηνυμάτων από τον τόπο καταστροφής προς την Αθήνα, ή αλλού, και αντίστροφα.
   • Αξιόπιστη τηλεπικοινωνιακή κάλυψη διαφόρων σημείων της πληγείσας περιοχής με την δημιουργία δικτύων ανάλογα με τις ανάγκες του ΣΝΟ όπως:
    • Δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών (μεταξύ ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΔΕΗ, Υγειονομική, Στρατός κλπ.)
    • Δίκτυο σωστικών συνεργείων & κλιμακίων καταγραφής ζημιών.
    • Δίκτυο πληγεισών περιοχών μακράν του  Σ.Ν.Ο.
    • Δίκτυο νοσοκομείων & οχημάτων μεταφοράς ασθενών.
    • Δίκτυο συνεργείων εγκατάστασης καταυλισμών & χώρων συγκέντρωσης εφοδίων.
    • Δίκτυο με τοπικό αεροδρόμιο ή/&  ελικοδρόμιο.
    • Αξιόπιστη μεταβίβαση μηνυμάτων μέσω ψηφιακών mode, για μεγαλύτερη ασφάλεια των διαβιβάσεων.
   • Εάν υπάρχει χρόνος και προσωπικό από τις Ο.Ε.Α. μεταβιβάζονται από εφεδρικό κατά προτίμηση ραδιοδίκτυο, σύντομα μηνύματα κατοίκων της περιοχής προς τους συγγενείς του σε άλλες περιοχές.

 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Μετά την πλήρη αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών από τον Ο.Τ.Ε. και με την σύμφωνη γνώμη του Νομάρχη οι εθελοντές των Ο.Ε.Α. αποχωρούν από την πληγείσα περιοχή.

Πριν την αποχώρηση της Ο.Ε.Α. & για λόγους τυπικούς, να παραδίδεται στον Συντονιστή των Δημοσίων Υπηρεσιών, κατάσταση συμμετασχόντων, όπως και η διεύθυνση και τηλέφωνα της Ε.Ρ.Ι.

Στις Αρχές της Αθήνας (Γ.Γ.Π.Π. Υπουργεία κλπ.) να κοινοποιείται απόσπασμα ημερολογίου (δελτίο συμβάντων) από την Ο.Ε.Α.


 
 

 

3. ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αφορά την μετασεισμική περίοδο όπου θα γίνεται και ο ΕΛΕΓΧΟΣ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Ειδικότερα μετά από μεγάλο σεισμό, και αφού τελειώσει η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, τα μέλη των Ο.Ε.Α. συγκεντρώνονται και
 • αναλύουν τις λεπτομέρειες των τελευταίων γεγονότων, 
 • εντοπίζουν τυχόν προβλήματα και εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με την οργάνωση, τις προϋποθέσεις για πληρέστερη κινητοποίηση, την χρήση και συμπλήρωση του τεχνικού εξοπλισμού, τις μετακινήσεις, τις χρονικές λεπτομέρειες, την εκπαίδευση, τα τυχόν ανακύψαντα ψυχολογικά προβλήματα κ.λ.π.. 
 • Συντάσσουν δε, αν είναι αναγκαίο, έκθεση με προτάσεις προς τους αρμόδιους για την καλλίτερη εφαρμογή, βελτίωση ή και τροποποίηση του παρόντος σχεδίου.
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 25 Ιανουάριος 2009 19:53
 

Login Ο.Ε.Α.DX propagation

VHF Aurora : Status
144 MHz Es in EU : Status
Today's MUF & Es : Status

Callsign finder

QRZ callsign lookup:  

Provided by qrz.com

OEA twitter

Google+

 
 
Copyright © 2023 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Design by webpoint.gr