JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Visitors

Last Week: 47
This Month: 136
Total: 8196 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΙΩΝ
Κυριακή, 25 Ιανουάριος 2009 19:53
Σκοπός της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης της Ε.Ρ.Ι. είναι να συμβάλλει και στην προστασία των λίγων δυστυχώς Δασικών εκτάσεων που απομένουν στον τόπο μας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών. 
Για μια πυρκαγιά που γίνεται αντιληπτή στο πρώτο στάδιο, κύριος παράγοντας στην αντιμετώπισή της είναι η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών και όσων έχουν ευθύνη ή μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της. 
Η ταχύτητα επικοινωνίας είναι ένα βασικό στοιχείο που διαθέτουν τα μέλη της ομάδας μας. Οι πομποδέκτες μας όμως δεν είναι το μόνο μέσο, απαραίτητο, που πρέπει να διαθέτουμε για την πρόληψη καταστροφών. Προϋποτίθεται η γνώση της σειράς ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθείται και των εφοδίων που πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα, για να διασφαλίζεται η επιτυχία των προσπαθειών μας και ταυτόχρονα η προσωπική ασφάλεια όσων μελών συμμετέχουν. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 
Αν δείτε από απόσταση καπνό: 
 1. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. 
 2. Καλέστε, με κλήση επείγοντος, όποιον σταθμό βάσεως ακούει στον τοπικό επαναλήπτη ή στη συχνότητα με το μεγαλύτερο traffic της περιοχής, ζητήστε του να μείνει σε ακρόαση και να ειδοποιήσει συγχρόνως τηλεφωνικά, κάποιον απ' τους συναδέλφους της ομάδας, με προτεραιότητα έναν από τα 3 μέλη της επιτροπής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ζητήστε τα μηνύματα που μεταβιβάζονται να είναι σύντομα και σαφή.
 3. Πλησιάστε το σημείο απ' όπου προέρχεται ο καπνός και αφού βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για φωτιά που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε οι ίδιοι μαζί με τυχόν παρευρισκομένους (δηλαδή μικροεστία), ζητήστε από τον σταθμό βάσεως: 
  • Να ειδοποιηθεί η Δασική Υπηρεσία (191) και η Π.Υ. (199) δίνοντας με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την θέση, τις διαστάσεις, την ταχύτητα μετάδοσης και κατεύθυνση της πυρκαγιάς, όπως επίσης τον συντομότερο δρόμο για την προσέγγιση των Πυροσβεστικών οχημάτων.
  • Να ενημερωθούν οι πλησιέστερες τοπικές αρχές (Δήμος ή Κοινότητα, Αστυνομία, κ.λ.π.), για να θέσουν, κατά την κρίση τους, σε κατάσταση ετοιμότητας τα υδροφόρα και τυχόν υπάρχουσες ομάδες πυρασφαλείας, ως επίσης και για να ειδοποιήσουν κατοίκους & παραθεριστές τυχόν παρακειμένων οικισμών & κατασκηνώσεων. 
 4. Ζητήστε από παρευρισκόμενα οχήματα να ελευθερώσουν αμέσως τις προσβάσεις και φροντίστε να μην εισέρχονται πλέον ιδιωτικά οχήματα από το σημείο εισόδου της περιοχής, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη διέλευση υπηρεσιακών οχημάτων, έως ότου αναλάβει την ευθύνη η Τροχαία.
 5. Ακολουθείστε τον συντονιστή της Πυροσβεστικής, μόλις φθάσει και συνεργασθείτε μαζί του χωρίς να παρακωλύετε το έργο του. 
 6. Ελευθερώστε κατάλληλο χώρο κοντά στο κέντρο συντονισμού, ώστε να μπορούν να σταθμεύουν υπηρεσιακά και βυτιοφόρα οχήματα. 
 7. Τέλος επανδρώστε οπωσδήποτε τα βυτιοφόρα μόλις φθάσουν, με μέλη της Ομάδας, ώστε να έχετε συνεχή επαφή μαζί τους και να τα κατευθύνετε, σύμφωνα πάντα με της οδηγίες του συντονιστή της Πυροσβεστικής. 

 

Login Ο.Ε.Α.DX propagation

VHF Aurora : Status
144 MHz Es in EU : Status
Today's MUF & Es : Status

Callsign finder

QRZ callsign lookup:  

Provided by qrz.com

OEA twitter

Google+

 
 
Copyright © 2023 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Design by webpoint.gr